Lezingen en gastlessen

Tijdens een lezing en de gastles neem ik de luisteraars mee in het leven van enkele leden van mijn joodse familie. Wie waren zij, wat deden zij en hoe ze leefden zij voor tijdens en na de oorlog?

Hoe mijn ouders samen met mijn zus de oorlog overleefden

Herfst
Die tijd doet mij altijd denken aan de herfst van 1942
Wij moesten weg uit ons dorp
Het dorp waar wij mijn man dochtertje van drie en ik geboren zijn
Steeds waren er razzia’s in Winterswijk
Blijven was onmogelijk
Treinen vol joodse mensen vertrokken naar Westerbork
Waar naar toe
Waar heen
Goede vrienden uit Rotterdam wisten een onderkomen voor ons.

Aan de hand van het verhaal door mijn moeder geschreven. Een lezing over vervolging, verraad, vluchten en onderduiken maar ook over moedige mensen die met gevaar voor eigen leven hulp boden en het belang van leven in vrijheid.

Ik hoop dat alles weer gewoon wordt

Lezing aan de hand van het boek: Ik hoop dat alles weer gewoon wordt”. Mijn tante Thea (1921) het jongste zusje van mijn moeder schrijft een dagboek dat begint in 1939 en duurt tot 1943. Deze lezing gaat over Thea over familie en haar grote liefde Wolfgang Maas (1920) een joodse vluchteling uit Gelsenkirchen. Van Wolfgang zijn 91 brieven aan Thea bewaard gebleven. Een lezing over liefde, verlangen en hoop in onzekere tijden.

Het gezin van Louis Schwarz, handelaar in vee en vlees

Louis Schwarz is een succesvol ondernemer in vee en vlees, wiens naam verder reikt dan alleen Winterswijk. Hij verhandelt levende en in Winterswijk geslachte dieren naar andere delen van het land, maar ook naar Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië. Louis en Mathilde beginnen een gezin. Er komen vijf kinderen. Vier zonen en een dochter. De zonen werken allen als veehandelaar voor hun vader. In de oorlogsjaren ziet Mathilde Schwarz-Rosenbaum vanuit haar woonplaats alle kinderen en kleinkinderen vertrekken. Niemand van hen zal de oorlog overleven, behalve Salli de jongste ( mijn vader). Mathilde behoort tot een van de laatste joden in Winterswijk ze wordt ze in april 1943 direct na aankomst in Sobibor vermoord.

Gastlessen in groep 7 en 8

De gastlessen staan in het teken van persoonlijke verhalen. De kracht van het persoonlijke verhaal leert dat dit zorgt voor meer begrip voor de ander. Een gastles duurt een ongeveer 50 minuten. De kosten zijn: 30,- daar komen de reiskosten nog bij. Doel van mijn de gastlessen en lezingen is:
Verleden en heden te laten samenkomen en op die manier te leren van de geschiedenis
Wat de impact van oorlog en vluchten heeft, en wat de waarde van vrijheid betekent voor een ander én voor je zelf. Door mijn familie geschiedenis wil ik mij inzetten voor een betere wereld voor onze kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ik maak een verbinding tussen het verleden naar het nu en de toekomst

Achtergrondinformatie Mirjam Schwarz

Mijn naam is Mirjam Schwarz, ik ben in 1953 geboren dus na de oorlog, in Winterswijk.
Ik kom uit een traditionele joodse familie dat wil zeggen, dat ik met de joodse tradities ben opgegroeid. Als klein meisje voelde ik al dat de mensen me als anders beschouwden, omdat ik joods was. Zelf voelde ik ook dat er verschil was tussen mij en de andere kinderen in mijn klas. Tijdens de joodse feestdagen had ik altijd vrij en met de godsdienst les deed ik nooit mee.

Wel vierden we thuis Oud en Nieuw en het Sinterklaasfeest en met het Kerstfeest kookte mijn moeder altijd extra lekker. Ik vierde dus heel veel feesten wat ik als kind als een voordeel zag. Mijn vader was de voorganger in de Synagoge en als kind ging ik iedere zaterdagmorgen met hem mee. Wat me daarvan vooral is bijgebleven is het gevoel van trots op mijn vader en geborgenheid: het idee dat iedereen hetzelfde was als ik. Later werd de oorlog bepalend voor mijn joodse identiteit, steeds meer ging ik beseffen wat er met mijn familie gebeurd was. Ik ben sterk opgevoed met een besef waar racisme, antisemitisme en discriminatie toe kunnen leiden. Van jong af aan heb ik geleerd dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

In 1992 ben ik samen met mijn gezin naast de synagoge gaan wonen; sinds die tijd geef ik rondleidingen in de synagoge en vertel ik aan kinderen en volwassenen over het jodendom en de geschiedenis van de joodse inwoners van Winterswijk. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een betere toekomst.